• Matinal Hunedorean
0 Comments

# Când aerul se transformă într-un bun comun global/internațional-implicit local-riscul intrării sale pe panta „tragediei bunurilor comune” este unul evident,risc care este generat și generează neinternalizarea costurilor/poluatorul platește,pe de o parte,iar,pe de altă parte,aceea categorie social-economică a celor care încalcă principiile responsabilității sociale și juridice. Acești blatiști,călători clandestini-profitori de conjunctură-atunci când instituțiile și instituționalismul sunt slabe,se transformă într-o categorie socială de sine stătătoare,una care invocând drepturi și libertăți cetățenești în strada largă chiar își consolidează statutul și rolul social ilegal și vicios. Riscului blatismului și blatiștilor,care viciază calitatea aerului,explicit și calitatea vieții,este necesar ca politicile publice și ale Văii,să le preîntâmpine și să le combată prin temeinice și temeinicia instituționalismelor sale.

Eugen Parlea

Author

admin@matinalhunedorean.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *