• Matinal Hunedorean
0 Comments

“Pe baza planului național final pentru energie și climă al României și a priorităților de investiții și reforme identificate pentru România în semestrul european, Comisia invită România să ia în considerare, în timpul derulării planului său național de recuperare și reziliență, următoarele investiții legate de climă și energie și măsuri de reformă:

-Măsuri care stimulează producția de energie din surse regenerabile; măsuri menite să încurajeze renovarea clădirilor și eficiența energetică a rețelelor de termoficare;

-Măsuri de îmbunătățire a infrastructurii de transport și a mobilității durabile, inclusiv reformarea agențiilor de transport și sprijinirea dezvoltării infrastructurii de reîncărcare și realimentare;

-Măsuri care sprijină introducerea treptată a taxelor de mediu și a bugetării ecologice”.

Comisia consideră, și de această dată, că țintele finale asumate de România prin Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC), până în 2030 nu sunt suficient de ambițioase raportate la potențialul țării, chiar și după revizuire.

Astfel, ținta de regenerabile (procentul energiei obținute din surse regenerabile din totalul consumului de energie), urcată la 30,7% la nivelul anului 2030 este consideră slabă ca nivel al ambiției, în condițiile în care potențialul României este de 34%, iar țintele de eficiență energetică raportate la consumul de energie primară și la consumul final de energie sunt considerate “joase” și “foarte joase”.

Comisia aduce aminte de fondurile pe care le are la dispoziție România pentru finanțarea tranziției energetice, puteți vedea situația în detaliu în prezentarea Comisiei pe care o găsiți atașată acestui material. Totuși, se impune o observație. Fondurile pe care România le poate prrimi prin aplicarea mecanismului 10d din directiva EU-ETS (Fondul de Modernizare) sunt estimate de Comisie la doar 3 miliarde de euro, în condițiile în care oficialii Ministerului Economiei și Energiei vorbeau despre 6,7 miliarde de euro. Este adevărat că estimarea Comisiei este făcută la un preț al carbonului de 20 de euro, or acesta a depășit de mult acest nivel, ajungând pentru puțin timp și la 30 de euro.

Author

admin@matinalhunedorean.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *