• Matinal Hunedorean
0 Comments

Prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Ordinului MFP 2634/2015 privind arhivarea documentelor se aplica urmatoarelor entitati:

  • Societati comerciale;
  • Societati si companii nationale;
  • Regii autonome;
  • Institute nationale de cercetare-dezvoltare;
  • Societati cooperatiste;
  • Institutii publice, asociatii si persoane juridice cu si fara scop patrimonial;
  • Subunitati fara personalitate juridica ce apartin unor persoane juridice, daca sediul persoanelor juridice si cel al subunitatilor sunt unul in tara si unul in strainatate;
  • Organisme de plasament colectiv neconstituite prin act constitutiv (fonduri de pensii facultative sau private si alte entitati organizate conform Codului Civil).

Obligatia de a pastra evidentele contabile si fiscale in format electronic sau pe suport de hartie, la domiciliul fiscal al platitorului sau al contribuabilului, la sediul social sau la sediile secundare ale entitatii, respectiv in cadrul unei societati autorizate pentru prestarea serviciilor de arhivare, constituie o prevedere a art. 109 din Codul de Procedura Fiscala.

Evidentele contabile si fiscale de actualitate se pastreaza la domiciliul fiscal, la sediul social sau la sediile secundare ale platitorului, respectiv la sediul persoanei fizice sau juridice autorizate pentru prelucrarea acestor evidente, in intervalul 1-25 al lunii urmatoare.

In cazul gestiunii si arhivarii electronice, platitorul are obligatia de a pastra si programele informatice cu ajutorul carora a generat documentele. In caz contrar, acesta va fi sanctionat cu amenda, conform Codului de Procedura Fiscala, art. 336, alin. 2, lit. c.

Amenda are o valoare cuprinsa intre 12.000 si 14.00a0 de lei pentru societatile mari si mijlocii, respectiv 2.000-3.500 de lei pentru societatile mici si persoanele fizice. Daca aceasta va fi achitata in termen de 48 de ore de la intocmirea procesului verbal pentru contraventie, suma va fi injumatatita.

Author

admin@matinalhunedorean.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *