• Matinal Hunedorean
0 Comments

In HG 1058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive care transpune in legislaţia naţională Directiva 1999/92/CE  sunt prevăzute obligaţiile angajatoruluide a lua măsurile tehnice şi/sau organizatorice corespunzătoare pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi în conformitate cu următoarele principii de bază:

 • prevenirea formării atmosferelor explozive; sau
 • acolo unde natura activităţii nu o permite, evitarea aprinderii atmosferelor explozive; şi
 • limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor angajatorul trebuie să evalueze riscurile specifice din atmosferele explozive, luând în considerare cel puţin:

 • probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor explozive;
 • probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor electrostatice şi a declanşării incendiului;
 • utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni;
 • dimensiunile efectelor anticipate.

Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.

La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot apărea atmosfere explozive.

Acolo unde sunt prezenţi la acelaşi loc de muncă lucrători din mai multe întreprinderi, fiecare angajator trebuie să fie responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcină.

Angajatorul responsabil pentru locul de muncă conform legislaţiei trebuie să coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi să declare în documentul privind protecţia împotriva exploziilor scopul coordonării, măsurile şi procedurile de implementare adoptate.

In vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite de directiva, angajatorul trebuie sa asigure elaborarea şi actualizarea unui document, numit document privind protecţia împotriva exploziilor.

Documentul privind protecţia împotriva exploziilor trebuie sa demonstreze, că:

 • au fost determinate şi evaluate riscurile de explozie;
 • se iau măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor Directivei;
 • care sunt locurile care au fost clasificate pe zone;
 • care sunt locurile cărora li se aplică cerinţele minime stabilite în anexa nr. 2 a directivei;
 • locul de muncă şi echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate şi întreţinute conform normelor de protecţia muncii;
 • s-au luat măsuri pentru utilizarea în condiţii de securitate a echipamentului de lucru, în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 89/655/CEE.

Documentul privind protecţia împotriva exploziilor este elaborat anterior începerii activităţii şi actualizat de angajator când locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea muncii suferă schimbări, extinderi ori transformări semnificative.

Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente întocmite în conformitate cu alte dispoziţii ale legislaţiei naţionale prin care se transpun documente oficiale ale Uniunii Europene.

Pentru intocmirea documentatiilor pentru firma dvs apelati cu incredere la specialistii ECPMC Petrosani

Author

admin@matinalhunedorean.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *