• Matinal Hunedorean
0 Comments

Intr-o societate democratică modernă, dezvoltarea socială şi activitatea decizională, atât la nivel macro cât şi la nivel micro, impun o consistenţă sporită bazei informaţionale, pentru că nu numai decizia, ci şi însăşi viaţa cotidiană reclamă informaţie, informaţie şi iar informaţie, cu atributele sale: veridicitatea, actualitatea, oportunitatea , relevanţa (semnificaţia), disponibilitatea şi permisivitatea accesului, precizia, utilizabilitatea şi procesabilitatea, rezistenţa la factorii distructivi, mobilitatea sau transferabilitatea şi, în fine, dar nu în ultimul rând, siguranţa şi stabilitatea, deci securitatea acesteia. Nu mai este astăzi nici un secret că o decizie fundamentată trebuie să aibă un suport informaţional real şi suficient, prospectiv şi anticipativ, cu garanţie de veridicitate şi corespondenţă profesională, care să reflecte nu numai structura şi funcţionalitatea sistemului supus deciziei, ci şi legăturile informaţionale ale acestuia cu mediul său funcţional. în aceste condiţii, oportunitatea informaţională devine un deziderat managerial major. Cu cât nivelul managerial al deciziei este mai înalt, cu atât nevoia de informare este mai acută, atât sub raport cantitativ – aspectul completitudinii informării -, cât şi calitativ, cu toate atributele sale deja enunţate.Informatiilese clasifica după valoarea socială a informaţiilorastfel:

-(1) informaţii de interes public – informaţiile, datele şi documentele al căror lliber acces este garantat prin Constituţie, diseminarea lor, neaducând prejudicii unor persoane fizice sau juridice, fiind obligatorie

– (2) informaţii neclasificate (nesecrete) – informaţiile a căror diseminare nu este obligatorie dar poate fi făcută fară condiţii deoarece aceasta nu aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice posesoare de astfel de infonnaţii

 – (3) informaţii privind datele personale – „eul” informaţional, infonnaţii nominative, de drept privat

– (4) informaţii clasificate – infonnaţiile, datele, documentele, obiectele şi activităţile de interes pentru securitatea naţională care, datorită nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca unnare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate.

Pentru protejarea eficienta a informatiilor dumneavoastra apelati cu incredere la specialistii nostrii

-Arhiva DIA Petrosani str. Livezeni nr, 3/3:

 0354.100.678

contact@arhivadia.ro

-ECPMC  Petrosani

București

Str. Fabricii, Nr. 47, Sector 6, București

Telefon: 0728 010 140

E-mail: office@ecpmc.ro

Petroșani

Str. Livezeni, Nr. 3, Petroșani, Hunedoara

Telefon: 0728 102 292

E-mail: office@ecpmc.ro

Arad

Calea Aurel Vlaicu Nr. 267, Arad

Telefon: 0735 090 475

E-mail: office@ecpmc.ro

Author

admin@matinalhunedorean.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *