• Matinal Hunedorean
0 Comments

In contextul libertatii si a democratiei de care ne bucuram azi in tara, la 30 de ani se la caderea comunismului,multi oameni nu au inteles ca ele atrag si o mare responsabilitate din partea lor fata de semeni , fata de bunuri si pot duce la foarte multe situatii extreme.Zi de zi presa relateaza despre explozii, incendii devastatoare, jafuri, tilharii, omoruri.

Pentru limitarea unor astfel de evenimente, legiuitorul a promovat pe parcursul anilor o legislatie care sanctioneaza pe vinovati, dar si pe cei care aveau obligatia de a lua acele masuri care sa evite pe cit posibil producerea lor.In timp legislatia a fost inbunatatita pentru ca ea sa raspunda cit mai bine provocarilor actuale

La nivelul Guvernului, dar si in tara s-au infiintat institutii care sa vegheze la aplicatia legii,aflate in subordinea Ministerului Administratiei si internelor ca Inspectoratul pentru situatii de urgenta, inspectoratele de politie, INSEMEX Petrosani si altele,fiecare cu atributii foarte bine definite in lege.

In ceace priveste securitatea la incendiu,legea a stabilit ce categorii de obiective sint obligate sa detina Autorizatie de securitate la incendiu, Autorizația de securitate la incendiu se solicită în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată 2019, pentru construcţii şi amenajări noi sau la modificarea celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora pentru categoriile aprobate prin H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și / sau autorizării privind securitatea la incendiu, în baza documentațiilor tehnice prevăzute de normele metodologice.

Pentru obiective a căror activitate necesită sisteme de supraveghere video și sisteme de alarmă antiefracție .potrivit art. 2 din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor se realizează pe baza unei analize de risc la securitatea fizică efectuată pe unitate, cu respectarea măsurilor minimale de securitate pe categorii de obiective.

Riscurile de explozie pot să apară în toate activităţile în care sunt implicate substanţe inflamabile. Acestea pot include multe din materiile prime, produse intermediare, produse finale şi deşeuri din procesul obişnuit de producţie.Practic toate ramurile sunt afectate, pentru că pericolele de la atmosferele explozive apar într-o gamă largă de procese şi operaţii. Întrucât exploziile pot provoca pierderi umane şi daune materiale incomensurabile evaluarea riscului de explozii si stabilirea masurilor adecvate de reducere a acestuia la nivele acceptabile conform normelor si standardelor in vigoare capătă o importanţă deosebită pentru securitatea si sănătatea oamenilor si bunurilor.

Pentru prevenirea exploziilor la proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive ,este in vigoare normativul NEx 01-06, de a carui aplicare este responsabil INSEMEX Petrosani

Author

admin@matinalhunedorean.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *